Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadTroedio'r Traeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Dim lle ar ôl
21 Medi 2013 , 10.30am - 12.30pm

Ymunwch â staff Amgueddfa Cymru ar draeth Aberogwr yn y bore i ddysgu am fywyd gwyllt, creigiau a ffosilau’r ardal.

Arhoswch gyda ni yn y prynhawn i helpu i lanhau’r traeth, rhan o ddigwyddiad blynyddol y Gymdeithas Cadwraeth Forol.

10.30am - 12pm: gweithgareddau addysgol am ddim ar y traeth (rhaid archebu lle, e-bostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk).

1pm – 2.30pm: Glanhau’r traeth.

Digwyddiadau