Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaDŵr dan y Bont - Camlesi Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
6 Gorffennaf13 Hydref 2013 , 10am - 5pm

Arddangosfa newydd yn trafod sut y bu i gamlesi Cymru ddatblygu, tyfu a newid dros 200 mlynedd.

Dewch i ddysgu sut, lle a pham y datblygodd y dyfrffyrdd hyn o fod yn briffyrdd cludiant y Chwyldro Diwydiannol i fod yn fannau hamdden a gwarchodfeydd natur heddiw.

Digwyddiadau