Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadMantell Wych o'r Wyddgrug

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
27 Gorffennaf4 Awst 2013 , 11am - 4pm

Mantell aur ddefodol unigryw yw Mantell Aur yr Wyddgrug a gafodd ei llunio tua 3,700 o flynyddoedd yn ôl yn ystod yr Oes Efydd Cynnar.

Y fantell yw un o’r enghreifftiau gorau o waith eurddalen boglynnog yn Ewrop. Mae wedi’i llunio’n ofalus ac yn gelfydd o un ddalen denau o aur, ac mae’r dyluniad yn gwbl unigryw.

Dewch i ddysgu mwy am yr Wyddgrug a chreu darn o waith celf i fynd adre gyda chi.

Sylwer: rydyn ni ar gau bob dydd Llun.

 
Mantell Aur yr Wyddgrug – The Trustees of the British Museum

Mantell Aur yr Wyddgrug (blaen). Made from single sheet of beaten gold, c.1900BC - 1600BC, Early Bronze Age, Mold, Flintshire, Wales.
© The Trustees of the British Museum.

Digwyddiadau