Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsClonc ar y Cei

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
7 Medi 2013 , 10.30am

Galwch heibio am daith o amgylch yr orielau - yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

Mae'n ffordd wych o ychwanegu at eich geirfa a magu hyder wrth sgwrsio.

Wedi'r daith bydd paned am ddim a chyfle i ddefnyddio'r geiriau newydd!

Digwyddiadau