Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
19 Gorffennaf 2013 , 1.05pm

Keith Vaughan: Ei Fywyd mewn Gair a Llun

Bu'r arlunydd Keith Vaughan yn ddarluniwr cynhyrchiol iawn drwy gydol ei yrfa. Roedd hefyd yn awdur a chyhoeddodd ddetholiad o'i gyfrolau yn Penguin New Writing.

Ffrwyth catalog ei arddangosfa ôl-syllol yn oriel Whitechapel ym 1962 oedd y gyfrol Notebooks and Drawings a gyhoeddwyd gan Alan Ross ym 1966.

Bydd y sgwrs hon yn trafod rhai o themáu darluniau a geiriau Vaughan gan ddangos ei ddiddordeb mewn noethluniau a gofod darluniadol yn ogystal â barddoniaeth a rhyw.

Mae Colin Cruise yn Ddarlithydd Ymchwil yn Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth. Curadurodd ddwy arddangosfa am gelf gyn-Raffaêlaidd ar gyfer Amgueddfa ac Oriel Gelf Birmingham ac ef yw awdur Pre-Raphaelite Drawing (Thames & Hudson, 2011).

Digwyddiadau