Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadPlantos y Glannau - Mynd ar Wyliau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Gorffennaf 2013 , 10.30am-12.30pm a 1.30-3.30pm

Sesiwn galw draw dysgu a chwarae thematig i blant dan 5.

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Darperir gan Holibods.

Digwyddiadau