Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Gwreiddiau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
3 Gorffennaf 2013 , 1.05pm

Mapio Rhyfel: Celciau’r Rhyfel Cartref.

Rhwng 1642-49 achosodd Rhyfel Cartref ‘Lloegr’ gryn ddinistr. Mae hefyd yn gyfnod lle claddwyd mwy o gelciau ceiniogau heb eu hawlio nag mewn unrhyw gyfnod arall yn hanes Prydain. Yr esiampl amlycaf yng Nghymru yw celc hynod Tregwynt yn Sir Benfro. Sut fydden nhw’n cael eu gadael a’u canfod? Allwn ni gysylltu’r celciau â hanes y cyfnod, neu ddigwyddiadau penodol hyd yn oed? Pwy oedd y cloddwyr a ble fydden nhw’n cuddio eu cyfoeth?

Edward Besly, Niwmismatydd, Adran Archaeoleg a Niwmismateg, Amgueddfa Cymru.

Digwyddiadau