Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaDan Rees: Gwymon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
9 Mehefin1 Medi 2013

Gwaith newydd gan yr artist sy'n gweithio ym Merlin. Gan ddefnyddio iaith byd hysbysebu bydd yn rhoi gwedd newydd ar ddiwylliant bwyd traddodiadol Cymreig ar gyfer y cwsmer cyfoes.

Gwymon yw arddangosfa ddiweddaraf yr artist o Abertawe Dan Rees. Fe ddatblygodd o’i flas am fwyd wedi’i wneud o wymon, a bydd yn archebu’r cynnyrch Cymreig yn rheolaidd o’i stiwdio ym Merlin.

Bydd Gwymon yn ail-frandio ac ail-becynnu’r bara lawr traddodiadol ar gyfer y cwsmer modern sydd am fyw bywyd iach.

Mae gwymon wedi bod yn ganolog i fwyd Asia ers miloedd o flynyddoedd ac mae cwsmeriaid y gorllewin bellach yn dod yn ymwybodol o daioni cynnyrch sy’n llawn haearn, protein a fitaminau.

Ond cred Dan Rees taw cyfyng yw apêl bara lawr o hyd Welsh a gaiff ei hyrwyddo a’i werthu fel cynnyrch ‘treftadaeth’ neu anarferol.

Yn ei arddangosfa, mae’r artist yn herio’r categoreiddio cul hwn trwy ddefnyddio strategaethau byd hysbysebu i ail-frandio bara lawr ar gyfer y cwsmer ifanc, metropolitan, cyfoes.

Trwy gyfrwng ystod eang o gyfryngau – o ffotograffiaeth, dylunio pecyn, a cherflunwaith – mae Dan Rees yn rhoi bara lawr Cymreig ar flaen y gad yn y chwyldro bwyd gwyrdd newydd.

Mwy am Dan Rees ar www.t293.it, www.tanyaleighton.com a www.jonathanvinergallery.com.


Cefnogir gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Darlun gan Chris Phillips

Digwyddiadau