Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaRhodfa Canol y Ddinas

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
22 Chwefror6 Mawrth 2013 , 10am-5pm

Dewch i weld paneli gwybodaeth am lwybr arfaethedig project y Rhodfa fydd yn cychwyn ym mis Mawrth.

Bydd cam cyntaf y gwaith yn para tan ddiwedd mis Tachwedd gyda’r ail gam rhwng pontydd afon Tawe a’r Strand yn 2014.  

Bydd project y Rhodfa yn helpu i wella’r cysylltiadau rhwng y ddinas a’r glannau.

Bydd hefyd yn gwella edrychiad porth allweddol i ganol dinas Abertawe trwy wella’r amgylchedd rhwng pontydd afon Tawe a Ffordd y Dywysoges.

Am ragor o fanylion am fframwaith adfywio Abertawe, ewch i www.canolyddinasabertawe.com

Digwyddiadau