Arddangosfeydd

David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist
Arddangosfa
Bregus?
cardiff
18 Ebrill4 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Chalkie Davies: ei stamp ar yr NME
cardiff
9 Mai6 Medi 2015
Cyfle olaf i'w weld
Pawb / Am Ddim
Pêl Rygbi
Arddangosfa
Cofroddion a’r Bêl Hirgron
cardiff
8 Medi15 Tachwedd 2015
Dod yn fuan
Pawb / Am Ddim
Mi wela i... Natur
Arddangosfa
Mi wela i... Natur
cardiff
19 Gorffennaf 20143 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Gwlân Mynyddoedd Cambria: Her Ddylunio a Chreu 2015
wool
27 Tachwedd 20159 Ionawr 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim
NMW A 29292, Cedric Morris, Dwy Chwair, 1935, '© Cedric Morris Estate'
Arddangosfa
Portreadau Cedric Morris
cardiff
14 Mawrth27 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
#NofioEryri
slate
20 Gorffennaf 201511 Mawrth 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Tros Ryddid Ac Ymerodraeth
slate
20 Gorffennaf 201529 Ionawr 2016
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Gwaith a Buddugoliaeth: Diwydiant Cymru a’r Rhyfel Byd Cyntaf
wool
1 Chwefror31 Mawrth 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Cymru yn y Gofod
swansea
24 Hydref 201513 Mawrth 2016
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Cystadleuaeth y Colegau
wool
6 Hydref20 Tachwedd 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Dai a Tomi
wool
22 Medi 201531 Ionawr 2016
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Byd Gwaith: Rygbi
swansea
12 Medi1 Tachwedd 2015
10am-5pm
Dod yn fuan
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Ein Taith i’r Byd Newydd
swansea
25 Gorffennaf11 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
Dri Deg Mlynedd yn Ôl - Gosodwaith Ffotograffig Roger Tiley
bigpit
23 Gorffennaf31 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Pabi’r Coffáu
swansea
4 Gorffennaf4 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am ddim
Arddangosfa
O Ben y Pwll i’r Ysbyty a Thu Hwnt
swansea
20 Mehefin4 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim
orchestrion cloddio Capten arthur Edwards
Arddangosfa
Arddangosfa Dai a Tomi
bigpit
16 Chwefror6 Medi 2015
10am-5pm
Cyfle olaf i'w weld
Pawb / Am Ddim
Arddangosfa
Angau o’r Awyr
roman
31 Ionawr15 Hydref 2015
10am-5pm
Pawb / Am Ddim

Digwyddiadau a Sgyrsiau

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith dywys: Uchafbwyntiau Celf
cardiff
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Archwilwyr Amgueddfa
cardiff
2pm (Dydd Sadwrn a Sul yn ystod tymor yr ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad Ffermwyr
stfagans
"Pob Dydd Sul"
Pob Dydd Sul - 10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwirfoddoli yn Sain Ffagan
stfagans
18 Ebrill, 16 Mai a 19 Medi
1-3pm
Oedolion / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Sgwrs
Teithiau Tywys Bregus? Am Ddim
cardiff
Pob ddydd Mercher a dydd Sul
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Teithiau, Sgyrsiau ac Arddangosiadau
slate
Amseroedd Amrywiol - Cysylltwch a'r Amgueddfa os gwelwch yn dda
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Patrymau Perffaith
slate
2015-05-28, 2015-07-30, 2015-08-20, 2015-09-24,
2 - 3pm
Pawb / Am Ddim
Cwrs
Cyflwyniad i Baentio Botaneg
stfagans
21 Mehefin a 17 Medi
10am-3pm
18+ / £40
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
3 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs am Bregus?
cardiff
4 Medi 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno'r Capel
stfagans
4 Medi 2015
11am-1pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwasanaeth Barn ar Gelf
cardiff
4 Medi 2015
2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Roald Dahl
swansea
4 Medi 2015
10.30am - 4pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Maggie’s Culture Crawl
swansea
4 Medi 2015
8pm-12pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Two Hundred + Twenty Two, perfformiad gan Claire Louise Prosser
cardiff
4 Medi 2015
1.45pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Hydref yn y ddôl drefol
cardiff
5 Medi 2015
11am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer Dysgwyr Cymraeg
swansea
5 Medi 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Gwyl Fwyd Sain Ffagan
stfagans
5 a 6 Medi 2015
10.00 - 17.00
Pawb / Mynediad i'r Amgueddfa a'r digwyddiad am ddim - Codir tâl o £4 am barcio
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
5 a 19 Medi
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50
Sgwrs
Anabledd a Chymdeithas Ddiwydiannol ar y Sgrin: The Citadel
swansea
6 Medi 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: y Gwyddorau Naturiol
cardiff
8 Medi 2015
1.05pm
Oed 8+ / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
10 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
NMW A 29292, Cedric Morris, Dwy Chwair, 1935, '© Cedric Morris Estate'
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
cardiff
11 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Prynhawn y Plant
cardiff
Dyddiau Gwner 1pm-4pm (yn ystod tymor ysgol)
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Casglwr Afalau
wool
12 Medi 2015
10am-1pm
Oedolion / £15 y pen
Sgwrs
Taith dywys – Castell Sain Ffagan a’r Rhyfel Mawr
stfagans
12 Medi 2015
11am-12pm & 1pm-2pm
Oed 10+ / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau'r Staff
stfagans
12 Medi
11am, 1pm & 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sgwrs: Owain Glyndwr
stfagans
12 Medi 2015
2pm-3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Hambwrdd Helyg
wool
12 Medi 2015
1.45pm-4.45pm
Oedolion / £15 y pen
Digwyddiad
Crefftau Cynnil i Blant: Paentio Plât
swansea
12 Medi 2015
10.30am - 12.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Y Stondin Grefftau: Platiau vintage
swansea
12 Medi 2015
1.30pm
Ymarferol / £5 y pen
Digwyddiad
Buddug - Brenhines y Brwydro
stfagans
12 a 13 Medi 2015
11am, 1pm (Cymraeg) & 3pm
Perfformiad rhyngweithiol wedi’i anelu at blant / Am Ddim
Digwyddiad
Taith y Tir
bigpit
12 a 13 Medi 2015
12pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Roald Dahl
swansea
13 Medi 2015
12pm - 4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Locomotif Stêm Penydarren
swansea
13 Medi 2015
12pm - 3.30pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Basged Helyg Draddodiadol
wool
13 Medi 2015
10am-4pm
Oedolion / £35 y pen
Digwyddiad
Marchnad y Marina
swansea
13 Medi 2015
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Drysau Agored Cadw: Gwrthrych dan Sylw
swansea
13 Medi 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Anabledd a Chymdeithas Ddiwydiannol ar y Sgrin: My Left Foot
swansea
13 Medi 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Cerfwyr Pren
stfagans
13 Medi 2015
Pawb / Am Ddim
Wilfred De Winton
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Celf
cardiff
15 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Sgwrs
Taith Dywys o gwmpas yr Amgueddfa gyda’n Crefftwr
wool
16 Medi 2015
2pm-3.30pm
Oedolion / Am ddim
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
17 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Y Telynor Dall, John Parry (bu f.1782)
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Celf
cardiff
18 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan
stfagans
18 Medi 2015
7.30pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiad
Darlith Cyfeillion yr Amgueddfa
cardiff
19 Medi 2015
10.30am
Oedolion / £10 y pen ar y drws
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
stfagans
19 Medi 2015
11am-1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Bachu Clo
wool
19 Medi 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Beachwatch
cardiff
19 Medi 2015
11.30am-3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Taith Ysbryd Sain Ffagan
stfagans
19 Medi 2015
8pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Sgwrs
John Toland, ffrind Sophia o Hannover, Heretic a Ffugiwr
swansea
19 Medi 2015
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod Patagonia
swansea
19 Medi 2015
12pm-4pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Dros y Don i Batagonia
swansea
19 Medi 2015
12pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Dathlu 150 Mlwyddiant y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia
swansea
19 Medi 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Celf y Môr
swansea
19 Medi 2015
12.30pm-3.30pm
Ymarferol / Am Ddim
Sgwrs
Cwlwm Cenedl: straeon i uno Pontiets a’r Paith
swansea
19 Medi 2015
3.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
stfagans
1920 Medi
11am-1pm 2pm-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Lliwio Naturiol
wool
20 Medi 2015
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Patagonia (15 2010)
swansea
20 Medi 2015
Oed 15+ / Am Ddim
Powlen Caergwrle
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Archaeoleg
cardiff
22 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Llyfrau
swansea
22, 29 Medi, 6, 13 a 20 Hydref
10.30am
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Taith Dywys o gwmpas yr Oriel Decstilau gyda’n Curadur
wool
23 Medi 2015
2pm-3.30pm
Oedolion / Am ddim
Sgwrs
Llais y llestri – Pobl Caerllion a’u crochenwaith.
roman
23 Medi 2015
7pm
Oedolion / £5 y pen.
Digwyddiad
Cyfarfod a'r Garddwr
stfagans
24 Medi 2015
2pm-3pm
Oedolion / Am Ddim
Orielau celf hanesyddol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Sgwrs
Taith Iaith: Celf yng Nghymru 1500-1800
cardiff
24 Medi 2015
1.05pm
Dysgwyr Cymraeg / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Castell Sain Ffagan
stfagans
24 Medi 2015
7.15pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
cardiff
25 Medi 2015
1pm
Pawb / Am Ddim
Cilewent
Digwyddiad
Teithiau Ysbryd Sain Ffagan
stfagans
25 Medi 2015
8pm
12+(Rhaid i oedrannau 12-18 fod gydag oedolyn) / £15 y tocyn
Digwyddiad
Dail Difyr
stfagans
Wedi'i Ganslo
26 Medi 2015
11am-1pm 2pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Sgwrs
Cymru a’r Canol Oesoedd
swansea
26 Medi 2015
2.30pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfarfod â'r Muzzleloaders
stfagans
26 a 27 Medi 2015
Pawb / Oedolion £2.50 / Plant £1.00
Llyfrgell Amgueddfa Cymru
Sgwrs
Tu ôl i’r Llenni: Y Llyfrgell
cardiff
29 Medi 2015
1.05pm
Oedolion / Am Ddim
<p>David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist</p>
Sgwrs
Cynhadledd Arddangosfa Bregus?
cardiff
30 Medi 2015
10am-5pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Sgwrs Amser Cinio: Y Gwyddorau Naturiol
cardiff
30 Medi 2015
1.05pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb y Llygod Lleiaf: Hydref
swansea
2 Hydref 2015
10.30am - 12pm
Plant dan 5 / Am Ddim
Digwyddiad
Sesiynau Dewch i Ganu ar gyfer dysgwyr Cymraeg
swansea
3 Hydref 2015
11am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
3 Hydref 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn
Digwyddiad
Ailaddurno Kennixton
stfagans
3 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach Abertawe
swansea
3 a 4 Hydref 2015
11am - 4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Thaumatrope
stfagans
3 a 4 Hydref 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dathlu Gwlân
wool
8 Hydref 2015
11am-3pm
Pawb / Am ddim
Digwyddiad
Barddoniaeth Gyda’r Hwyr yn yr Amgueddfa
cardiff
8 Hydref 2015
6pm
Pawb / £5 ymlaen llaw neu £7 ar y drws
Digwyddiad
Ffair Hanes Lleol a Theuluol
swansea
10 Hydref 2015
11am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dangos a Dweud mewn 60 Eiliad
swansea
10 Hydref 2015
2pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau’r Staff
stfagans
10 Hydref 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Digwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon
stfagans
10 Hydref 2015
11am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cyfnewid Llyfrau
swansea
10 a 11 Hydref 2015
11am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dail Difyr
stfagans
10 a 11 Hydref 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Marchnad y Marina
swansea
11 Hydref 2015
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilmiau Misol yr Amgueddfa: Paddington (PG, 2015)
swansea
11 Hydref 2015
2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Pen-blwydd Hapus i’r Glannau yn 10 oed!
swansea
17 Hydref 2015
12pm - 4pm
Pawb / Am ddim
Sgwrs
Ymgyrch Agincourt, 1415
swansea
17 Hydref 2015
11am
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
17 Hydref 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn
Digwyddiad
Matiau Rhacs wedi’u Plethu
wool
17 Hydref 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
wool
17 Hydref 2015
10am-12pm
Pawb / Am ddim
Digwyddiad
Byntin Pen-blwydd
swansea
17 a 18 Hydref 2015
12.30pm - 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cegin yr Hydref
stfagans
17 a 18 Hydref 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dawnsio Dandiya
swansea
18 Hydref 2015
6pm - 9pm
Teuluoedd / £2 Oedolion £1 Plant
Digwyddiad
Sioe Wyddoniaeth: Sut i Archwilio’r Gofod
swansea
24 Hydref 2015
1pm a 3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach
wool
24 Hydref 2015
10am-3pm
Pawb / Am ddim
Digwyddiad
Diwrnod Ffotograffau archif
slate
24 a 27 Hydref
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Llwybr Cysawd yr Haul
swansea
24 Hydref1 Tachwedd 2015
10am - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tair Roced Cŵl
swansea
24 Hydref1 Tachwedd 2015
12.30pm - 3.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Gweithgareddau Hanner Tymor
bigpit
2630 Hydref 2015
12pm-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Hanner Tymor: Ofergoel Anhygoel
roman
2630 Hydref 2015
11am-3pm. Mynediad olaf 2.30pm.
Teuluoedd / £2 y plentyn.
Digwyddiad
Cert Celf
wool
2731 Hydref 2015
10am-4pm
Teuluoedd / Am ddim
Digwyddiad
Codi a Storio Dahlias
stfagans
28 Hydref 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Calan Gaeaf
slate
2831 Hydref 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Gwe Gwlanog
wool
2931 Hydref 2015
12pm-3pm
Teuluoedd / Am ddim
Sgwrs
Taith Gerdded Dylan Thomas: Uplands
swansea
31 Hydref 2015
11am
Taith - Hawdd / Am Ddim
Digwyddiad
Hwyl Hyll Calan Gaeaf
swansea
31 Hydref 2015
12pm - 4pm
Ymarferol / Am Ddim
Digwyddiad
Noson o Ofn i’r Teulu
swansea
31 Hydref 2015
6.30pm
Teuluoedd / Tocynnau’n £2.50 y pen
Digwyddiad
Calan Gaeaf
roman
31 Hydref 2015
6-8pm
Teuluoedd / £3 y pen.
Sgwrs
Taith Gerdded Dylan Thomas: Marina Abertawe
swansea
1 Tachwedd 2015
2pm
Taith - Hawdd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffilm Hanner Tymor: Big Hero 6, 3D (PG, 2014)
swansea
1 Tachwedd 2015
2pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
stfagans
4 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
7 Tachwedd 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn
Digwyddiad
Gwasanaeth Coffa
stfagans
7 Tachwedd 2015
10.50am
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
stfagans
7 Tachwedd 2015
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
stfagans
11 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwehyddu Helyg: Basgedi Sychu Blodau a Pherlysiau
wool
13 Tachwedd 2015
10am-4pm
Oedolion / £40 y pen
Sgwrs
Sgwrs: Gwyn Prescott
stfagans
14 Tachwedd 2015
11am-12pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gwehyddu Helyg: Addurniadau Tymhorol
wool
14 Tachwedd 2015
10am-4pm
Oedolion / £40 y pen
Digwyddiad
Trwy Dwll Bach y Clo
stfagans
14 a 15 Tachwedd 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio a Thrin Rhosod Dringo
stfagans
18 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
21 Tachwedd 2015
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn
Digwyddiad
Matiau Rhacs: Torchau Tymhorol
wool
21 Tachwedd 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
wool
21 Tachwedd 2015
10am-12pm
Pawb / Am ddim
Digwyddiad
Codi a Rhannu Blodau Parhaol
stfagans
25 Tachwedd 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Ffair Grefftau’r Nadolig
wool
28 Tachwedd 2015
10am-3pm
Pawb / Mynediad am ddim
Digwyddiad
Ffair Aeaf
slate
29 Tachwedd 2015
11am - 3pm
Teuluoedd / Codir ffi fechan i weld Sion Corn ac i'r crefftau
Digwyddiad
Paratoi’r Pwdin Plwm
stfagans
29 Tachwedd 2015
11am - 1pm, 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Addurno Sain Ffagan
stfagans
13 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
wool
130 Rhagfyr 2015
10am-4pm
Pawb / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
stfagans
5 a 6 Rhagfyr 2015
11am, 1pm a 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
5 a 19 Rhagfyr
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn.
Digwyddiad
Nadolig Sain Ffagan - Canu yn y Capel
stfagans
911 Rhagfyr 2015
6pm & 7.30pm (gadewch hanner awr o amser ar gyfer diodydd o flaen llaw)
Pawb / i'w gadarnhau
Digwyddiad
Digwyddiad Nadolig Babis Big Pit
bigpit
12 Rhagfyr 2015
11.30am-12.30pm & 1.30pm-2.30pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Ffefrynnau’r Staff
stfagans
12 Rhagfyr 2015
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Crefftau’r Nadolig
stfagans
12 a 13 Rhagfyr 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
stfagans
12 a 13 Rhagfyr 2015
11am, 1pm a 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Digwyddiad
Noson Garolau
wool
15 Rhagfyr 2015
6.30pm-8pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Gwinwydd Addurniadol
stfagans
16 Rhagfyr 2015
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Addurniadau Bachog
wool
19 Rhagfyr 2015
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
wool
19 Rhagfyr 2015
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim
Digwyddiad
Gwledd Heuldro’r Gaeaf
stfagans
19 a 20 Rhagfyr 2015
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
meet santa
Digwyddiad
Te Parti gyda Siôn Corn
stfagans
1922 Rhagfyr 2015
11am, 1pm & 3pm
Oedran 4-12 / £14 y plentyn (pris tocyn yn cynnwys un oedolyn i bob plentyn)
Digwyddiad
Dosbarthiadau Crosio
wool
2 a 16 Ionawr
10.30am-12.30pm
Pawb / £4.50 y sesiwn.
Digwyddiad
Tocio Coed Afalau
stfagans
6 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Cyrens Duon ac Eirin Mair
stfagans
13 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Gwau â Gwŷdd Peg
wool
16 Ionawr 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
wool
16 Ionawr 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr. / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Coed Afalau
stfagans
20 Ionawr 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Gwehyddu Helyg: Basgedi Ffrâm Celtaidd
wool
2223 Ionawr
10am-4pm
Oedolion / £45 y pen am ddiwrnod neu £85 am ddeuddydd (yn cynnwys deunyddiau)
Digwyddiad
Priodasau yn Sain Ffagan
stfagans
24 Ionawr 2016
11.30am - 4pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Creu Ffelt: Hetiau
wool
2930 Ionawr
10am-4pm
Oedolion / £90 y pen am y ddau ddiwrnod (yn cynnwys deunyddiau)
Digwyddiad
Big Garden Birdwatch
stfagans
30 a 31 Ionawr 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Dysgu Crosio mewn Diwrnod
wool
6 Chwefror 2016
10.30am-3.30pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Imbolc – taniwch gannwyll Geltaidd
stfagans
6 Chwefror 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Crefftau
stfagans
6 Chwefror 2016
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Gemau Canoloesol
stfagans
1517 Chwefror 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Cert Celf
wool
1620 Chwefror 2016
10am-4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Tocio Rhosod Te Hybrid
stfagans
17 Chwefror 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Sioe Trenau Bach
slate
1719 Chwefror 2016
10am - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Pypedau Pren
wool
1820 Chwefror 2016
12pm-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Cwrs
Dosbarthiadau Crosio
wool
20 Chwefror 2016
10.30am-12.30pm
Oedolion / £4.50 y sesiwn.
Cwrs
Cyflwyniad i Greu Matiau Rhacs
wool
20 Chwefror 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
wool
20 Chwefror 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am ddim
Digwyddiad
Gwanwyn yn yr Ardd Lysiau
stfagans
26 Chwefror 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Gwehyddu Helyg: Basgedi Blodau
wool
27 Chwefror 2016
10am-4pm
Oedolion / £40 y pen
Digwyddiad
Dathliad Dydd Gŵyl Dewi
stfagans
1 Mawrth 2016
10am - 3pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Diwrnod o Hwyl i’r Teulu
wool
5 Mawrth 2016
10am-3pm
Pawb / Am ddim
Digwyddiad
Diwrnod Rhyngwladol Menywod: Duwiesau Celtaidd neu Fenywod yr Oes Haearn
stfagans
5 Mawrth 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Clwb Cwiltio
stfagans
5 Mawrth 2016
11am - 1pm
Oedolion / Am Ddim
Cwrs
Dosbarthiadau Crosio
wool
5 a 19 Mawrth
10.30am-12.30pm
Oedolion / £4.50 y sesiwn
Digwyddiad
Hau Hadau
stfagans
9 Mawrth 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Sgwrs
Cyflwyniad i Gadw Gwenyn: y dull naturiol
wool
12 a 26 Mawrth
10.30am-3.30pm
Oedolion / £25 y pen
Cwrs
Ailgylchu
wool
18 Mawrth 2016
10am-3pm
Oedolion / £30/£25 y pen (gostyngiadau)
Cwrs
Gweithdy Creu Blodau Haul
wool
19 Mawrth 2016
12.30pm-5pm
Oedolion / £30 y pen
Digwyddiad
Dewch i Ganu
wool
19 Mawrth 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim
Digwyddiad
Helfa Basg Sain Ffagan
stfagans
2528 Mawrth 2016
11am - 2pm
Teuluoedd / £2.50 y plentyn
Digwyddiad
Celf a Rhyfel: Creu Mwclis
stfagans
2831 Mawrth 2016
11am - 1pm & 2pm - 4pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Bwyd Gwyllt a Phlanhigion Pwysig
stfagans
29 Mawrth1 Ebrill 2016
11am - 1pm a 2pm - 4pm
Pawb / Am Ddim
Digwyddiad
Pigio Planhigion Ifanc Allan
stfagans
30 Mawrth 2016
2pm - 3pm
Oedolion / Am Ddim
Digwyddiad
Y Gorlan Grefftau: Planhigion Lliwgar!
wool
30 Mawrth1 Ebrill 2016
12pm-3pm
Teuluoedd / Am Ddim
Digwyddiad
Dewch i Ganu
wool
16 Ebrill 2016
10am-12pm
Croeso i siaradwyr rhugl a dysgwyr / Am Ddim
Digwyddiad
Straeon ger y Tân: Wythnos Genedlaethol Adrodd Stori
stfagans
30 Rhagfyr a 31 Ionawr 2016
Teuluoedd / Am Ddim