Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadWythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
12 Mehefin 2013 , 8.30pm - 11pm

Helpwch ni i gyfri’r ystlumod sy’n byw yn Sain Ffagan. Gyda chymorth Gr?p Ystlumod Caerdydd byddwn yn dysgu sut mae defnyddio datguddwyr ystlumod a chyfri a chofnodi ein hystlumod lleol fel rhan o’r Rhaglen Genedlaethol i Fonitro Ystlumod. Does dim angen profiad. Dewch â dillad cynnes, fflachlamp ac esgidiau addas.

Ddim yn addas i blant dan 14 oed a rhaid i bob plentyn fod gyda oedolyn.

Digwyddiadau