Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadDitectifs Byd Natur: Teuluoedd

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
28 Mai 2013 , 1.30 - 3.30pm

Dewch i droedio Tomen Coety a gweld y bywyd gwyllt sydd wedi ymgartrefu yno.

Cwblhewch y llwybr natur, chwilio am fwystfilod bach a throchi rhwydi yn ein gweithgaredd gwych i deuluoedd.

Dewch â welis, dillad addas i’r awyr agored a diod.

Rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Digwyddiadau