Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadTu ôl i’r Llenni: Bioamrywiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Mai 2013 , 1.05pm

Wyddoch chi fod mwy na 230 o wahanol fathau o ddant y llew ym Mhrydain?

Dewch i ymweld â Llysieufa planhigion fasgwlaidd i ddarganfod sut mae gwahaniaethu rhyngddynt a chadw’r sbesimenau o blanhigion ar gyfer y casgliadau.

Digwyddiadau