Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadTu ôl i'r Llenni: Bioamrywiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Mawrth 2013 , 1.05pm

Dychmygwch yr olygfa pan oedd llethrau'r Wyddfa dan drwch o i' a rhewlifoedd, neu filoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach, pan oedd dan gynfas o goed collddail?

Gall archwilio paill ein helpu i ail-greu llystyfiant y gorffennol.

Bydd y daith hon yn eich cyflwyno i'r dechneg o ddadansoddi paill a defnyddio tystiolaeth fotanegol, gan gynnwys paill a macroffosilau, i ail-greu amgylcheddau a phlanhigion y gorffennol, yn Eryri yn benodol.

Bydd cyfle hefyd i ddysgu am y rhaglen ymchwil gyfredol o fonitro dyddodiad paill yn Eryri a gynhelir gan uned Hanes Llystyfiant yr Amgueddfa.

Dewch i ddysgu mwy a defnyddio microsgopau gyda'n harbenigwr i edrych ar wahanol fathau o baill.

Digwyddiadau