Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadCreu Basged Ffrâm gyda Jules Wagstaff

Amgueddfa Wlân Cymru
25 Mai 2013 , 10am - 4pm

Defnyddir cylch ac asennau i greu strwythur ac yna plethu helyg o’u cwmpas i greu basged ffrâm, a ddefnyddid ers cyn cof i gasglu ffrwythau, wyau neu lysiau. Mae’n hawdd creu siapiau a phatrymau hardd o’r deunydd yn eich coetiroedd neu berthi lleol. Gallwn ddefnyddio cynllun Cymreig traddodiadol y ‘cyntell’ i’n hysbrydoli.

Croeso i bawb o bob oedran a gallu. £28 y pen. Dim mwy na 10 o bobl.

Ffoniwch Jules Wagstaff ar 07964 530436 neu e-bostiwch jules87@btinternet.com.

www.welshwillowworks.wordpress.com/

Digwyddiadau