Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau

DigwyddiadCrefft Helyg gyda Jules Wagstaff

Amgueddfa Wlân Cymru
22 Mehefin 2013 , 10am - 4pm

Cyflwyniad i weithio gyda helyg, deunydd gwych y mae digonedd ohono ar gael yng Nghymru. Gan ddefnyddio plethiadau a phatrymau syml, dewch i greu eitemau bach gan gynnwys clwydi bach i’r ardd, blodau helyg a basgedi ffrâm bach. Dewch i arbrofi a chael hwyl!

Croeso i bawb o bob oedran a gallu. £28 y pen. Dim mwy na 10 o bobl.

Ffoniwch Jules Wagstaff ar 07964 530436 neu e-bostiwch jules87@btinternet.com.

www.welshwillowworks.wordpress.com/

 

Digwyddiadau