Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadGwyddoniaeth Stryd: Gêm Weiren Gloch

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Mehefin 2013 , 12.30pm a 2.30pm

Dewch i greu eich gêm weiren swnllyd eich hun yn ein gweithdy trydanol… pa mor gadarn yw eich gafael?

Addas i blant 7-12 oed. Rhaid archebu lle. Ffoniwch (029) 2057 3600.

Gwyddoniaeth Stryd – cipolwg o’r newydd ar wyddoniaeth, a thema wahanol bob mis.

Digwyddiadau