Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsY Sioe Wyddoniaeth: Gwyddoniaeth Chwaraeon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Mai 2013 , 3.30pm

O’r eiliad y chwythir y chwiban, gall gwyddoniaeth effeithio ar eich gallu wrth chwarae.

Sut mae pobl yn cadw’u cydbwysedd? Beth sy’n gwneud iddynt gwympo? Beth sy’n digwydd pan fydd pêl yn bownsio a pham bod angen arwynebau gwahanol ar wahanol beli?

Sut mae ffrithiant yn ddefnyddiol ym myd chwaraeon a sut mae defnyddio gwyddoniaeth i’n diogelu rhag anafiadau?

Gwyliwch gwpanau plastig yn gwneud dolen a cheisiwch weithio allan beth yw’r tric yn y gêm o griced gwallgof.

Feiddiwch chi eistedd ar gadair hoelion?

Mae’r sioe gyffrous a rhyngweithiol hon yn gofyn i’r gynulleidfa gymryd rhan a gweld chwaraeon mewn goleuni gwbl newydd. Byddwch yn barod i gymryd rhan!

Darperir gan Science made Simple.

Digwyddiadau