Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaLlafur – Darluniau, Printiau a Phaentiadau gan Josef Herman

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
13 Ebrill22 Medi 2013 , 10am - 5pm

Dyma ddathliad o’r werin yng Nghymru trwy waith celf y ffoadur o Wlad Pwyl a ymgartrefodd yn Ystradgynlais yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Arddangosfa Deithiol gan Sefydliad Celf Josef Herman Cymru.

Digwyddiadau