Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadNoson yn yr Amgueddfa - Uwcharwyr!

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Dim lle ar ôl
17 Mai 2013 , 6pm

Gwisgwch i fyny fel eich hoff arwr am gyfle prin i ymweld â'r Amgueddfa wedi i bawb arall adael.

Bydd llond lle o hwyl a sbri yn ein noson o arwyr arbennig!

Cymrwch ran mewn gweithgareddau ymarferol cyn gwylio The Incredibles yn ein horiel yng nghanol y gwrthrychau hanesyddol!

The Incredibles (U, 2004) Rhaid i deulu o uwcharwyr anghofio'u bywyd teuluol tawel i achub y byd.

(115 munud)

£2 y pen. Rhaid archebu lle. Ffoniwch (029) 2057 3600.

Rhan o Amgueddfeydd Liw Nos 2013.

Digwyddiadau