Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaJapanese Style: Sustaining Design

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 Ionawr10 Mawrth 2013 , 10am - 5pm

Arddangosfa sy'n dangos sut mae artistiaid a chymunedau dylunio Japaneaidd yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at ddatblygu cynaliadwy trwy ganolbwyntio ar y berthynas rhwng y traddodiadol a'r arloesol.

Arddangosfa gan Ganolfan Grefft Rhuthun a gyflwynir ar y cyd â Mission Gallery.

www.missiongallery.co.uk

Digwyddiadau