Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadCyfnewid Llyfrau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
20 a 21 Ebrill 2013 , 11am - 4pm

Wrthi'n glanhau'r tŷ Dewch i gael gwared ar hen lyfrau a'u cyfnewid am gasgliad newydd sbon.

Rhaid i bob llyfr fod mewn cyflwr darllenadwy a bydd system o docyn am lyfr yn cael ei gweithredu. Gellir cyfnewid crynoddisgiau a recordiau hefyd.

Ar y cyd â Siop Lyfrau Oxfam.

Digwyddiadau