Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsGwerth y Glo — Sioe Deithiol Hanes Anabledd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
23 Mawrth 2013 , 10am - 4pm

Dewch i ddysgu mwy am fywydau caled ein tadau a'n teidiau wrth eu gwaith ym mherfeddion y ddaear wrth wynebu perygl, salwch a marwolaeth bob dydd. Dyma'r pris a dalwyd am lo.

Bydd y sioe deithiol yn canolbwyntio ar gostau dynol y diwydiant peryglus hwn ac yn gofyn beth yw canlyniadau hyn i gymunedau glo'r De.

Bydd sgyrsiau, ffilmiau dogfen, lluniau a dogfennau archif, offer cloddio ac archifwyr wrth law i ateb eich cwestiynau.

Lawrlwythwch rhaglen o'r diwrnod

Ar y cyd â Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol Aberystwyth, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Wellcome.

Digwyddiadau