Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadGwyddoniaeth Stryd: Inc Anweladwy

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Mawrth 2013 , 12.30pm a 2.30pm

Y mis hwn, dewch i ddysgu cyfrinachau ysbiwyr ac ysgrifennu neges gudd i�ch ffrind gorau mewn inc anweladwy!

Addas i blant 7-12 oed.

Rhaid archebu lle. Ffoniwch: (029) 2057 3600.

Gwyddoniaeth Stryd � cipolwg o�r newydd ar wyddoniaeth, a thema wahanol bob mis.

Digwyddiadau