Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadCôr Meibion Clwb Rygbi Treforys

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
3 Mawrth 2013 , 2pm a 3.30pm

Bydd yr Amgueddfa dan ei sang wrth i un o hoff gorau rygbi Cymru, Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys, berfformio fel rhan o'n dathliadau arbennig ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Sefydlwyd y côr, sydd bellach dan reolaeth y Cyfarwyddwr Cerdd D. Huw Rees, ym 1979 pan benderfynodd dwsin o aelodau Clwb Rygbi Treforys sefydlu clwb i ddiddanu elusennau lleol. Ers hynny, mae'r côr wedi mynd o nerth i nerth ac mae'n perfformio ar lwyfannau lleol a chenedlaethol yn rheolaidd.

Digwyddiadau