Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadDathliadau Gŵyl Ddewi'r Plantos

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
1 Mawrth 2013 , 10.30am – 12.30pm

Dewch â’ch plantos i fore o hwyl Dydd G?yl Dewi. Bydd gweithgareddau celf a chrefft a chaneuon a straeon Cymraeg.

Cofiwch wisgo’ch gwisg Gymreig orau a chymryd rhan yn ein cystadleuaeth.

Mewn partneriaeth â Twf, Mudiad Meithrin and Menter Iaith Abertawe.

Digwyddiadau