Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Nyddu i Ddechreuwyr a / neu Diwrnod Nyddu Hirdro gydag Alice Evans

Amgueddfa Wlân Cymru
9 Mawrth 2013 , 10am - 4pm

Cyflwyniad i fathau o gnu, paratoi, nyddu (dull wstid) a cheincio.

Erbyn diwedd y dydd, bydd ganddynt gengl fach i fynd adre gyda nhw, a gobeithio y byddant am ddysgu mwy!

Darperir troellau nyddu, ffibrau ac unrhyw offer arall. 25 y pen, dim mwy na 6 o bobl.

Digwyddiadau