Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdai Uwchgylchu Gwnïo gyda Carys Hedd

Amgueddfa Wlân Cymru
8, 15 a 22 Mawrth , 10am - 4pm

Yn y sesiwn gyntaf, byddwn yn dechrau o’r dechrau trwy oroesi’r ofn o’r peiriant gwnïo a gwneud het a chlustog o hen siwmper neu flanced.

Yng ngweddill y sesiynau byddwn yn gweithio ar brojectau cyffrous a chreadigol gan gynnwys uwchgylchu siwmperi, cardigans, sgertiau a throwseri.

Darperir peiriannau gwnïo ond mae croeso i chi ddod â’ch peiriant eich hun.

Cynhelir 3 sesiwn.
1 sesiwn – £30/gostyngiadau £25
3 sesiwn – £75/gostyngiadau £65

Rhaid archebu lle: carys.hedd@gmail.com. Am fwyo wybodaeth ewch i www.wenchwear.co.uk.

Digwyddiadau