Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaArddangosfa Gweuwaith Kaffe Fassett

Amgueddfa Wlân Cymru
8 Mawrth2 Tachwedd 2013 , 10am-5pm

Arddangosfa arbennig o weuwaith gwych gan y dylunydd tecstilau o fri rhyngwladol, Kaffe Fassett.

Yn America y ganed yr artist hwn sydd fwyaf adnabyddus am ei ddyluniau lliwgar ym myd y celfyddydau addurnol.

Cynhelir yr arddangosfa hon ar y cyd ag arddangosfa o’i gwiltiau clytwaith yng Nghanolfan y Cwilt Cymreig, Llambed (www.welshquilts.com).

Digwyddiadau