Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadTu l ir Llenni: Bioamrywiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
5 Chwefror 2013 , 1.05pm

Dewch tu ôl i’r llenni yn ein Hadran Bioamrywiaeth i gwrdd â gwyddonwyr yr amgueddfa a chael profiad ymarferol o’u gwaith.

Dyma gyfle i ddysgu mwy am ein gwaith ymchwil a’r casgliadau sydd yn ein gofal.

Bydd y pynciau’n newid bob mis.

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd. Ffoniwch (029) 2057 3148 am gyngor.

Digwyddiadau