Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsCariad@Ladin

Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru
5 Chwefror 2013 , 6pm. Drysaun agor 6pm

Mae cerddi a rhyddiaith y Rhufeiniaid a’r Groegiaid gyda’r mwyaf cofiadwy a bythol yn ein hanes.

Dyma sgwrs gan Liz Mayor fydd yn trafod yr iaith Ladin a rhai o’r awduron a’r beirdd sydd wedi rhoi cipolwg i ni ar y gorffennol.

O Homer i Herodotus ac o Suetonius i Sappho, cawn ddysgu am ddylanwad yr awduron hynny a’u heffaith sy’n parhau hyd heddiw.

Homer, Amgueddfa Brydeinig
Digwyddiadau