Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau

Arddangosfa"Treilliwch yn Llawen!" - Casgliad Molysgiaid Jeffreys

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
15 Rhagfyr 20127 Ebrill 2013

John Gwyn Jeffreys, cyfreithiwr o Abertawe, oedd un o naturiaethwyr mwyaf amlwg y 19eg ganrif.

Ei waith ymchwil i folysgiaid Prydain a’i gasgliad helaeth o gregyn yw’r sail hyd heddiw i waith gwyddonwyr yn y maes.

Dysgwch am ei fywyd a’i waith yn yr arddangosfa hon gan Adran Fioamrywiaeth Amgueddfa Cymru.

Digwyddiadau