Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

ArddangosfaArddangosfa Nadoligaidd Ysgol Pen-y-bryn

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
24 Tachwedd 20126 Ionawr 2013 , 10am-5pm

Dewch i fwynhau golygfa o stryd Fictoraidd yn llawn pypedau arbennig syn canu carolau.

Adeiladwyd gan ddisgyblion Ysgol Pen-y-bryn, ysgol ar gyfer plant ag anghenion addysgol arbennig yn Abertawe.

Digwyddiadau