Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadGwyddoniaeth Stryd: Sut mae 3D yn gweithio?

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
19 a 20 Ionawr 2013 , 12pm a 2.30pm

Dewch i ddysgu egwyddorion 3D a chreu tegan stereosgop syml i fynd adre gyda chi. Roedd stereosgopau, sef dau lun syn cyfuno yn yr ymennydd i greu argraff 3D, yn boblogaidd iawn yn Oes Fictoria.

Addas i oed 7-12

Cynhelir Gwyddoniaeth Stryd bob ail Sadwrn y mis.

Digwyddiadau