Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadGwyddoniaeth Stryd: Malwod dan y Microsgop

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
9 Chwefror 2013 , 12.30pm - 3.30pm

Dewch i weld sbesimenau anhygoel o falwod dan y chwyddwydr, cyfarfod n tm casgliad Mollusca o Gaerdydd a rhoi tro ar greu patrwm helics tebyg ir rhai yng nghregyn y malwod ac ym myd natur!

Gwyddoniaeth Stryd cipolwg or newydd ar wyddoniaeth, a thema wahanol bob mis.

Digwyddiadau