Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

SgwrsAgweddau ar Amddiffyn yng Nghymru yn ystod y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
16 Chwefror 2013 , 11am

Bydd y sgwrs hon yn archwilio rhai o’r camau rhagofalus a gymerwyd gan y Goron ac Arglwyddi’r Mers rhwng y 1330au a’r 1380au, yn ystod cyfnod y 14eg ganrif o’r Rhyfel Can Mlynedd.

Gyda Dr John Alban, Archifydd Sirol Norfolk ac Uwch-ddarlithydd Anrhydeddus Ysgol Hanes, Prifysgol East Anglia.

Trefnwyd gan y Gymdeithas Hanesyddol.

Digwyddiadau