Amgueddfa Cymru

Hafan
Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Cwiltio

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
5 Ionawr 2013 , 11am - 12.30pm

Sesiwn anffurfiol, gysurus i bobl ddod at ei gilydd a chwiltio. Mae'n berffaith ar gyfer dechreuwyr neu gwiltwyr mwy profiadol.

Diolch i gyfraniadau hael IKEA a'r cyhoedd, mae gennym dipyn o ddefnydd ar gael, ond dewch â'ch defnydd eich hun os am greu rhywbeth penodol. Mae gennym rai deunyddiau gwnïo hefyd (nodwyddau, edafedd ac ati) ond dewch â'ch deunydd eich hun os posibl er mwyn osgoi gorfod aros

Archebwch eich lle gan mai nifer gyfyngedig o leoedd sydd.

Clwb Cwiltio
Digwyddiadau