Amgueddfa Cymru

Hafan

Digwyddiadau

Amgueddfa Cymru

Digwyddiadau

SgwrsTaith dywys: Uchafbwyntiau Celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm

Taith am ddim o amgylch rhai o'n horielau celf gyda Thywysydd Gwirfoddol.

Uchafbwyntiau Celf: Casglu Trysorau – taith dywys thematig drwy’r orielau celf yn edrych ar rôl casglwyr a’u pwysigrwydd i’r Amgueddfa heddiw. Bydd y daith hon yn canolbwyntio ar rai gweithiau o gasgliadau/noddwyr arloesol fel Watkin Williams-Wynn, Gwendoline a Margaret Davies, Wilfred De Winton, William Goscombe John, Derek Williams ac eraill.

Uchafbwyntiau Celf: Taith drwy’r Dirwedd – taith dywys thematig yn edrych ar sut y caiff tirwedd ei bortreadu yn y casgliad celf, gan gynnwys gweithiau gan Van Gogh, Cézanne, Morisot, L.S Lowry a Richard Wilson.

Mawrth - Casglu Trysorau
Mercher - Taith drwy’r Dirwedd
Iau - Taith drwy’r Dirwedd
Gwener - Casglu Trysorau
Sadwrn - Taith drwy’r Dirwedd
Sul - Casglu Trysorau

Taith Newydd!! Teithiau am ddim o arddangosfa Bregus? Dydd Mercher am 2pm.

Teithiau grwp a BSL ar gael, ffoniwch (029) 2057 3325.  

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Orielau Celf Argraffiadol a Fodern
Orielau celf hanesyddol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Orielau Celf Hanesyddol
Digwyddiadau