Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim / Galw heibio

Clonc ar y Cei

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 2 Awst 2014, 10.30am

Taith o amgylch yr orielau – yn arbennig ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Mae'n ffordd wych o ychwanegu at eich geirfa a magu hyder wrth sgwrsio.

Wedi'r daith bydd paned am ddim a chyfle i ddefnyddio'r geiriau newydd!