Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Tocynnau £8 / gostyngiad £7 / Am ragor o wybodaeth ac i archebu tocynnau ewch i: www.literaturewales.org/archebwch-odyssey-dylan/ neu ffoniwch Llenyddiaeth Cymru: (029) 2047 2266

Uplands Abertawe Dylan Thomas: Y Bachgen a’r Ci Ifanc

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 12 Gorffennaf 2014, 6pm - 7pm

Ymunwch â’r Athro M. Wynn Thomas a Dr Kirsti Bohata fydd yn trafod sut y gwnaeth magwraeth yn Abertawe troad yr 20fed ganrif esgor ar gynifer o awduron arobryn.

Y ddarlith fydd rhan olaf taith brynhawn Odyssey Dylan Thomas (archebwch ar wahân).