Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Ffoniwch 02920 573424 i archebu lle

Wythnos Bioamrywiaeth Cymru: Cyfri Ystlumod

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 12 Mehefin 2014, 20:30

Helpwch ni i gyfri’r ystlumod sy’n byw yn Sain Ffagan. Gyda chymorth Gr┼Áp Ystlumod Caerdydd byddwn yn dysgu sut mae defnyddio datguddwyr ystlumod a chyfri a chofnodi ein hystlumod lleol fel rhan o’r Rhaglen Genedlaethol i Fonitro Ystlumod. Does dim angen profiad. Dewch â dillad cynnes, fflachlamp ac esgidiau addas.

Ddim yn addas i blant dan 14 oed a rhaid i bob plentyn fod gyda oedolyn