Rydych chi yn:  > 
9+ / £4 / Ticketline - 029 20 230 130

Gŵyl Llên Plant Caerdydd- Cathy Cassidy

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 13 Ebrill 2014, 2pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)

Ymunwch a’r awdur poblogaidd Cathy Cassidy wrth iddi gyflwyno’r llyfr diweddaraf yng nghyfres flasus The Chocolate Box Girls: Coco Caramel. Dewch i weld pa un o’r chwiorydd Tanberry sydd debycaf i chi, a gwrandewch ar dipiau Cathy ar gyfeillgarwch, synfyfyrio a siocled.

Cefnogir gan Puffin Books.

Prynu tocynnau

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gŵyl Llên Plant Caerdydd