Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

Cyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 13 Mawrth 2014, 10.30yb - 1.00yh
Castell Sain Ffagan

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn Ystafell Fwyta Castell Sain Ffagan, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru am 10.30am-1pm ar ddydd Iau 13 Mawrth 2014.

Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – corff llywodraethol Amgueddfa Cymru, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo’r Amgueddfeydd – yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw fater sy’n ymwneud â materion Amgueddfa Cymru.

I fynychu’r cyfarfod, fydd yn ddwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg, cysylltwch â Elaine Cabuts ar ffôn: 02920 573204 neu e-bostiwch: rsvp@amgueddfacymru.ac.uk.