Rydych chi yn:  > 
Pawb / Cost £45 yr oedolyn a £40 â gostyngiad

Taith Faes: Cestyll

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 24 Mehefin 2014 (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
Wedi'i Ganslo

Dyma daith faes i dri o gestyll gorau de Cymru, os nad Prydain gyfan. Mae gan gestyll Penfro, Maenorbŷr a Chaeriw hanes hir ac amrywiol o gyfnod y Normaniaid hyd Ryfel Cartref y 1640au a thu hwnt. Cyhoeddir rhagor o fanylion maes o law.

Gall fod problemau posibl â mynediad, ffoniwch ni am gyngor: 0300 111 2 333.

Archebwch ar www.amgueddfacymru.ac.uk/siop