Rydych chi yn:  > 
Pawb / £35 / Rhaid archebu lle. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y digwyddiad

Lliwio'n Naturiol

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 11 Mai–28 Medi 2014, 10am - 4pm (Nodyn. Ar gau Dydd Llun a Dydd Sul Hydref–Mawrth)

Gweithdy 11 Mai 2014 - Darganfyddwch fyd lliwio'n naturiol, gan greu ystod o liwiau o blanhigion gan ddysgu sut i baratoi a lliwio gwlân. Deunyddiau'n gynwysiedig.

Gweithdy 28 Medi 2014- Gan defnyddio lliw o blanhigion bydd y gweithdy yn canolbwyntio ar liwiau euraidd a browngoch yr hydref. Deunyddiau'n gynwysiedig.

 Ymddiheuriadau ond mae'r gweithdai hyn yn Saesneg.

Rhaid archebu lle. Cysylltwch â Susan Martin ar 01239 614023 neu sdmartin46@yahoo.co.uk