Rydych chi yn:  > 
Teuluoedd / Am ddim

Diwrnod Bioamrywiaeth i’r Teulu

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 24 Mai 2014, 11am-4pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
Mochyn Daear

Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Bioamrywiaeth.

Cewch gwrdd ag arbenigwyr, trin a thrafod gwrthrychau natur go iawn a chymryd rhan mewn gweithgareddau llawn hwyl i’r teulu cyfan.

 

11am a 2pm: Arolwg Cen : Arolwg Cen y Coed

Pa mor lan yw aer Caerdydd? Mae’r ateb gan arolwg aer Opal, sy’n edrych ar gen coed ger yr Amgueddfa.

Nifer cyfyngedig o lefydd, archebwch wrth y Dderbynfa.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn gyda mwyafrif o dri phlentyn i bob oedolyn.

 

11.30am a 2.30pm – Taith tu ôl i’r llenni yn Adran y Gwyddorau Naturiol

Y casgliadau ffosilau, morol a molysgiaid.

Nifer cyfyngedig o lefydd, archebwch wrth y Dderbynfa.

 

12pm a 3pm Arolwg Pryfed

Oes llawer o bryfed yn byw ar dir yr Amgueddfa? Mae’r ateb gan arolwg pryfed Opal.

Nifer cyfyngedig o lefydd, archebwch wrth y Dderbynfa. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn gyda mwyafrif o dri phlentyn i bob oedolyn.