Rydych chi yn:  > 
Teuluoedd / £2 y plentyn. / Galwch draw, does dim rhaid archebu.

Parti’r Praidd

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen


Arferai’r Rhufeiniaid gynnal gŵyl i ddathlu defaid ar 21Ebrill. Dewch draw i ymuno yn yr hwyl a chreu hetiau defaid, chwarae treialon defaid yn yr ardd a chreu oscilla Rhufeinig traddodiadol, sef lluniau bach o ddefaid i’w hongian yn y coed.

 

Lluniau bach i’w hongian yn y coed oedd oscilla, a gallen nhw fod yn lluniau o bobl neu anifeiliaid. Daeth y gair i olygu ‘siglo’ am eu bod yn symud o gwmpas wrth hongian yn y coed – sylwch pa mor debyg yw’r gair Lladin a’r gair Cymraeg!

 

Yn y dyddiau cynnar, cyn i bobl ddechrau eu defnyddio fel addurniadau, credir iddyn nhw gael eu defnyddio yn lle aberthu person.