Rydych chi yn:  > 
Pawb / Am ddim

Mi wela i... Natur

Gorffennaf 19 2014–Ebrill 30 2015 (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
Mi wela i... Natur
I Spy... Nature
pili-pala

Dewch i weld a phrofi sut mae’r hyn a wêl gwyddonwyr yn arwain at ddarganfyddiadau newydd.

Dyma arddangosfa ymarferol, delfrydol i deuluoedd fydd yn rhoi cyfle i chi roi tro ar arsylwi byd natur a’i gofnodi. Cewch weld sut oedd naturiaethwr Oes Fictoria’n darlunio byd natur a sut mae technoleg fodern yn galluogi gwyddonwyr i greu lluniau 3D.

Dysgwch pa fath o archwiliwr ydych chi, cyn gwisgo’r dillad cywir ac actio’ch cymeriad wrth archwilio’r oriel. Ai chi fydd Madame Fleur (y naturiaethydd o oes Fictoria), Dr Tekno (y gwyddonydd modern), Dani Dynamo (sydd wastad ar antur) neu Bryn y Pryf Athro (y pryfyn doeth)?

Cewch hefyd weld pa mor wahanol yw’r byd trwy lygaid pryfed a chael golwg fanwl iawn ar lond lle o wrthrychau hanes natur dan ficrosgop.

Digwyddiadau Cysylltiedig

23, 910, 1617, 2324 a 3031 Awst

Hefyd...

Ymunwch a’n gwyddonwyr amgueddfa wrth iddyn nhw fynd â gwrthrychau a gweithgareddau o arddangosfa newydd Mi Wela i... Natur i Ganolfan Siopa Capitol, Caerdydd. Bydd y tîm ar lawr gwaelod Canolfan Siopa Capitol rhwng 11am a 3pm ar 24-26 Gorffennaf, 7-9 Awst a 28-30 Awst, gydag amrywiaeth o sbesimenau anifeiliaid, posau, lluniau i’w lliwio a balŵns. Ar ddydd Sadwrn 26 Gorffennaf, 9 Awst a 30 Awst, bydd paentiwr wynebau yno hefyd i weddnewid eich plentyn annwyl yn anifail ffyrnig! Galwch draw i ymuno yn yr hwyl!

Am fanylion lleoliad, parcio neu unrhyw wybodaeth arall am Ganolfan Siopa Capitol ewch i www.capitol-shopping-centre.co.uk

logo for Capitol Shopping Centre