Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa

Sgwrs Amser Cinio: Celf: Constable a Chaersallog

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 13 Mehefin 2014, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
John Constable, Salisbury Cathedral from the Meadows 1831

Salisbury Cathedral from the Meadows 1831
John Constable (1776 – 1837)
Ffotograff © Tate, Llundain 2013

Prynwyd gan Tate gyda chymorth y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad Manton a'r Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) ac Aelodau Tate, mewn partneriaeeth gydag Amgueddfa Cymru-Museum Wales, Gwasanaeth Amgueddfaol Caer Colun ac Ipswich, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban; ac Amgueddfa Caersallon a De Wiltshire.

Logo Aspire
Logo'r HLF
Logo'r Art Fund
Logo'r Tate

Adrian Green, Cyfarwyddwr Amgueddfa Caersallog a De Wiltshire, yn trafod perthynas John Constable â Chaersallog a chyd-destun ei waith Salisbury Cathedral from the Meadows.

Rhan o raglen Aspire, gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf.