Rydych chi yn:  > 
Oedolion / Am ddim / Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa

Sgwrs Amser Cinio: Celf: Sialens Constable

Mae'r digwyddiad hyn wedi gorffen 6 Mehefin 2014, 1.05pm (Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar agor ar y rhan fwyaf o Wyliau Banc, gwiriwch cyn ymweld i wneud yn siŵr y bydd yr Amgueddfa ar agor.)
John Constable, Salisbury Cathedral from the Meadows 1831

Salisbury Cathedral from the Meadows 1831
John Constable (1776 – 1837)
Ffotograff © Tate, Llundain 2013

Prynwyd gan Tate gyda chymorth y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad Manton a'r Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) ac Aelodau Tate, mewn partneriaeeth gydag Amgueddfa Cymru-Museum Wales, Gwasanaeth Amgueddfaol Caer Colun ac Ipswich, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban; ac Amgueddfa Caersallon a De Wiltshire.

Logo Aspire
Logo'r HLF
Logo'r Art Fund
Logo'r Tate

 Roedd Constable am i bobl ei gofio am ei lun mawreddog, Salisbury Cathedral from the Meadows 1831. Dyma ei ‘Great Salisbury’ yn ei eiriau ef. Iddo ef, y campwaith chwe throedfedd hwn oedd penllanw ei lwyddiant artistig. Ystyrir y paentiad yn un o gampweithiau celf Brydeinig.

Sut mae mae gwneud y campwaith hwn yn berthnasol i ni heddiw? Dyma fu her Stephanie Roberts, y Swyddog Addysg dan Hyfforddiant yng ngofal y project. Bydd hi’n trafod ei rôl a’i phrofiadau yn annog cynulleidfaoedd gwahanol i ymgysylltu â’r gwaith.

Rhan o raglen Aspire, gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf.